Denis Kotnik

Dobrodošli na moji osebni spletni strani.
Na kratko o meni


Moje ime je Denis Kotnik.

Rojen sem 13. aprila 1991 v Novem mestu, tako da sem danes star 26 let. Živim v Ljubljani in na Jezeru v bližini Trebnjega.

Svoje otroštvo sem živel na Mirni, kjer sem poleg osnovne šole obiskoval še osnovno glasbeno šolo Trebnje.

Že takrat me je pričelo zanimati računalništvo in tehnologije, zato sem svojo strokovno pot pričel na Šolskem centru Novo mestu po programu elektrotehnik računalništva. Danes me do strokovnega naziva magister inženir računalništva in informatike loči še dokončanje in zagovor magistrske naloge na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Slika: Jaz (slikano 2017).

Sem ter tja napišem kakšno poezijo, sicer pa me vse bolj zanimata filozofija in psihoanaliza, zato rad prebiram tudi kakšno od tovrstnih knjig. Na to temo so mi še posebej všeč predavanja ddr. Dušana Rutarja.

Precej mi pomeni tudi glasba. V srednji šoli sem pričel igrati in ustvarjati na kitaro, zadnja leta pa veselje iščem še v petju. Od leta 2015 sem član prijetne skupine znane kot mešani pevski zbor Glasbena Matica Ljubljana.

Uživam tudi v gorništvu, teku, badmintonu, odbojki in smučanju. Filmi so me že v otroštvu navdušili nad borilnimi veščinami, zaradi česar sem se ukvarjal s tajskim boksom, od oktobra 2016 pa kung fu iščem v veščini Wing Chun.

Slika: Koncert Matice v Slovenski filharmoniji maja 2016.
Slika: Na vrhu Triglava poleti 2013.
Slika: Trening s sifujem Frankom Häberlinom (slikano 2017).


Moja strokovna pot


februar 2014–danes


CGS plus

Februarja 2014 sem v podjetju CGS plus na oddelku Okolje pričel z opravljanjem obvezne strokovne prakse, aprila istega leta pa sem s podjetjem pričel sodelovati v obliki študentskega dela.

Svoj delež prispevam predvsem z razvojem in vzdrževanjem infrastrukture cestnovremenskih postaj Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in nekaterih slovenskih občin.

Pod omenjeno spada sestava, programiranje (mini računalnikov Nanos G20 z Debian Squeeze in podatkovnikov podjetja OTT, na katerem sem pridobil certifikat) in montaža cestnovremenskih postaj po Sloveniji, vzdrževanje in razvoj podatkovnih baz (MicrosoftS SQL Server) ter strežnikov (Windows 2012 R2, IIS; Cent OS) na oddelku, obdelava in vizualizacija podatkov meritev ter napovednih modelov (ALADIN, INCA, METRo) v spletnih aplikacijah ter razvoj le teh.

Slika: Opis slike.

Razvijam predvsem v programskih jezikih Java in Python ter okoljih Laravel (PHP) in Microsoft .NET (C#, ASP.NET Web Forms, sistemske storitve in konzolne aplikacije za Windows). Z opravljenim uradnim Microsoftovim tečajem in izpitom 483: Programming in C# sem postal certificirani Microsoft Certified Professional.

Sodeloval sem tudi na projektu METRoSTAT E!7050, katerega cilj je bil popraviti napovedi temperatur cestišč z uporabo umetnih nevronskih mrež v programskem jeziku R.

Slika: ASP.NET spletna aplikacija za prikaz parametrov cestnovremenskih postaj Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS).

oktober 2010–danes


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Oktobra 2010 sem pričel študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Na visokošolskem strokovnem programu 1. bolonjske stopnje Računalništvo in informatika sem se usmeril v smer informacijski sistemi, a sem septembra 2014 diplomiral s področja strojnega učenja oz. z naslovom naloge Prilagodljivo kratkoročno napovedovanje lokalnih vremenskih parametrov.

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Računalništvo in informatika pa sem večji del izbirnih predmetov izbral iz modula Umetna inteligenca. Trenutno se ukvarjam z izdelavo magistrske naloge s področja strojnega učenja z naslovom Podatkovni tokovi in rezervoarsko vzorčenje pri napovedovanju proizvodnje sončnih elektrarn.

Povprečno oceno študija 1. in 2. stopnje (brez ocen diplomske ter magistrske naloge) imam 8.05.

Med študijem sem bil več kot 2 leti član mednarodnega društva EESTEC, s katerim smo v obliki sejmov (npr. Jobfair), delavnic, projektov ipd. povezovali podjetja s fakulteto.

Slika: Po zagovoru diplomske naloge septembra 2014.

april 2015–avgust 2015


UP FAMNIT

V sodelovanju s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in podjetjem CGS plus sem bil od aprila do avgusta 2015 del projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja. Cilj projekta je bil razvoj kompaktnega mobilnega podatkovnika s podporo za različne merilnike.

V projektu, v katerega sem vložil 160 ur, sem razvil in skrbel sem za spletno aplikacijo, v kateri je bil poudarek na vizualizaciji podatkov v obliki grafov. Aplikacijo sem razvil v ASP.NET 4 (arhitektura MVC, programski jezik C#).

Slika: povezava do potrdila o sodelovanju pri projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja.

julij 2013


Comtrade

Julija 2013 sem sodeloval v 14-dnevni poletni šoli Bodi smart, bodi eko podjetja Comtrade, kjer smo razvili sistem za krmiljenje naprav v pametnih hišah.

V ekipi sem prevzel vlogo backend razvijalca na računalniku Raspberry Pi oz. vzpostavil in vzdrževal podatkovno bazo ter razvil vmesnik v programskem jeziku PHP za komunikacijo z Android napravami.

Slika: povezava do potrdila o opravljeni poletni šoli podjetja Comtrade.

najstniška leta–danes


Osnovna in srednja šola, tečaji, izobraževanja ipd.

Zanimanje za nameščanje, delovanje, in navijanje (overclocking) operacijskih sistemov, računalnikov in računalniških komponent se je pri meni pričelo v osnovni šoli, k čemur so ogromno pripomogle računalniške revije, kot so (bile) Joker, SW Power, PC Format ...

Na srednji šoli Šolski center Novo mesto sem se na programu elektrotehnik računalništva prvič srečal s pojmom programiranje. V tistih letih sem pridobil tudi CISCO certifikat CCNA Exploration: Network Fundamentals (slika oz. povezava).

Slika: povezava do certifikata CISCO CCNA Exploration: Network Fundamentals.

Danes znanje s področja računalništva dopolnjujem tudi s pomočjo raznih internetnih tečajev. Na portalu Coursera sem odposlušal ali opravil naslednje predmete:


V bloku kjer trenutno prebivam kot študent (Študentski dom Ljubljana, Rožna dolina) pa sem pomočnik administratorja internetnega omrežja.